Muhammed Mağut, bilmediğimiz bir Müslüman şair. Mütevazi ve değişik bir kişilik. Cahit Zarifoğlu’nun “O sabah ezan sesi gelmedi camimizden / Korktum bütün insanlar, bütün insanlık adına” mısralarını ithaf ettiği Suriye’nin Hama şehrinde doğdu. (bkz. Hama katliamı) Mağut, ülkesi ile pek anlaşamaz. 1955’de hapse atılır. Sonra da Lübnan’a sürgüne gönderilir. Romanları tüm Arap dünyasında okunan bu ismini bilmediğimiz adamın Ay Işığında Hüzün ve Milyon Duvarlı Oda isminde iki şiir kitabı bulunuyor. “Üstünde çiçeklerin bitler/Uçak kalıntıları üstünde bitler/Duyuyorum sallandığımı üstünde toprağın/Sürekli çarpıyor kulağıma:/‘Git’ler” diyen şairin Türkçemize herhangi bir eseri kazandırılmamış ama Fransızcaya çevrilmiş birkaç kitabı bulunuyor. 3 Nisan 2006 tarihinde sandalyesinde öldüğünde; bir elinde sigarası, ötekinde telefon olduğu söylenen bu Müslüman şairimizi vesile bilerek, daha bilinmeyen, keşfedilmeyen nice önemli adamlarımızın gün yüzüne çıkması, bol bol okunması duasıyla. “Savaşçıydım, kılıcımı / Şairdim, kalemimi / Ressamdım, fırçamı / Çingeneydim, gitarımı / Aldılar. Ebedi istirahatgahıma doğru giderken / Her şeyimi iade ettiler.”

Memleket Dergisi’nin 2. sayısındaki Sinan Özdemirin yazısından faydalanılmıştır.


Yavuz Selim Güneş'ın Yazısı.