“Allah hak ve adaletle idare edenleri sever” der kutsal Kitabımız. Biz Müslümanlar, tüm insanlığın huzuru ve mutluluğu için hayatımızı  kutsal Kitabımıza göre tanzim etmeye çalışırız. Allah hak ve adaletle idare edin buyuruyor ama yüzyıllardır Batı hegemonyası altındaki  dünyamızda hak ihlâlleri hiç olmadığı kadar yaygın bir şekilde bulunuyor. Çünkü Batı, insanlığa cinnet ve bunalım dışında bir şey  veremiyor. Çünkü tevhidi bir irfandan yoksunluk had safhada. “Çırpınan medeniyetin çığlıklarını kulaklar işitmez olmuştur. Ne yazık ki,  gelen vahşetin gürültüsü, insanî feryadı bastırmaktadır” diyor Sezai Karakoç. Artık gerisini siz düşünün.

Yine Sezai Karakoç diyor ya “bu dünyada olup bitenlerin, olup bitmemiş olması için, ne yapıyorsun” diye… Evet, tüm bu olanlara bir ses  çıkarmamız, ve yumruğumuzu yükseltmemiz, hiçbir şey yapamıyorsak eğer hatırlamamız, hatırlatmamız gerekiyor. (Bkz: Zariyat Suresi, 55)

Bu bağlamda Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi’nin (UHİM) düzenli ve profesyonelce hazırladıkları yıllık Dünya Hak İhlalleri  Raporu, herkesin dikkatle okuması gereken bir eser. Yıllık rapor, siyaset, hukuk, ekoloji, savaş, sağlık, kültür sanat, ekonomi, medya,  eğitim, tarih, toplum isimli bölümlerden oluşuyor. Alanında uzman kişilerce hazırlanan raporlar, dünyanın her bölgesinde ve  hayatın her alanında ihlâle uğrayan hakları, tüm çarpıklıkları gözler önüne seriyor.

Kesinlikle takip edilmesi ve dikkatle okunması gerekiyor bu raporların. Her yıl bir kitap şeklinde çıkan raporları takip etmek, ücretsiz  edinmek ve destek vermek için; www.uhim.org – 0216 341 15 88


Yavuz Selim Güneş'ın Yazısı.