“Medeniyet Öncülerimizden 365 Lider Davranış” kitabının yazarı Dr. Adem Ergül ile konuştuk...

ENÇ okuyucularını nasıl bir kitap bekliyor? Muhtevası nasıl, biraz bahseder misiniz?

Öncelikle Genç Dergimiz’e teşekkür ediyorum. Gençlerin gündemine girmeyi başaran ve onlarla el ele tutuşabilen az sayıda dergilerimizin başında geliyor. Daima kendini yenilemeyi ve düne ait kültür ve irfânı bugünle buluşturmayı ve daha ötede bugüne ait söylenmesi gerekeni de söyleyebilmeyi başarabilmiş bir dergimiz. Çıktığı günden bugüne kadar müstesna hediye kitaplarla da okuyucusunu beslemeye devam etti. 365 dizisi Genç’e ait bir çizgi oluşturdu, diyebiliriz. Bu silsileye mütevazı bir katkı ile katılmak, elhamdülillah bizim için de şükre vesile bir nimet olmuştur.

Her kitap öncelikle gönle doğar. Sonra Rabbin izni ve yardımıyla varlık sahnesinde yerini alır. “Medeniyet Öncülerimizden 365 Lider Davranış” isimli kitabın hazırlanışı da böyle oldu, diyebiliriz. Uzun zamandır başta peygamberler olmak üzere, âlimler, ârifler ve liderlerimize ait hayranlık ve gıpta oluşturan davranış tabloları dikkatimi çekmiştir. Onların, gönüllere ve hayatlara iz bırakan bu aşılayıcı hallerini, bir buket hâlinde GENÇ okuyucusu ile buluşturmanın, her alanda hasreti çekilen “Karakter ve şahsiyet sahibi, yol açan, yol gösteren ve huzur veren kişiliklerin”in yetişmesine mütevazı bir katkı olacağını düşündüm. Bu niyetle yola çıkıldı ve hamdolsun dostlarımızın katkıları ile de kısa sürede kitaba dönüşmüş oldu.

Rabbimiz, peygamberlerini bile kıssalarla desteklemiş, gönüllerini pekiştirmiş, kendilerine yol göstermiş ve terbiye etmiştir. Öyleyse kendisini karakter ve şahsiyet olarak geliştirmek isteyen hemen herkesin, bu nevi hayat hikâyelerine ihtiyacı vardır. Üzülerek ifade edelim ki, bu örnekleri şahsında toplamış yeterli sayıda abi, abla, anne-baba, usta, hoca ve lidere sahip değiliz. Bu itibarla gönül ufkumuzu hiç olmazsa medeniyet öncülerimizin karakter aşılayıcı müstesnâ tabloları ile beslemek ve desteklemek, kendi kişiliğimize yapacağımız en önemli katkılardan biri olacaktır. Şunu ifade edebilirim ki kitap, “etkin ve öncü insan”ın hücre hücre yeniden inşasının ne olduğunu ve nasıl olması gerektiğini, yaşanmış tablolar marifetiyle ortaya koymaktadır.

Kitabın müellifi olarak sizi nasıl etkiledi bu kitap, yazarken neler hissettiniz daha çok?

Doğrusu medeniyet öncülerimizin zenginliğini, derinliğini ve insanlık kalitesini daha yakından müşahede etmiş oldum. İslâm’ın inşa ettiği insan kalitesinin, buutlarına ve ufuklarına hayranlığım daha da artmış oldu. İçimde kendi adıma geliştirmem gereken açık alanlarımı fark etmeme vesile oldu. Gönlümde yeni niyetler oluşturdu. Ve yine bereketli, etkili, yetiştirici, çığır açıcı, Hakk’ın makbûlü ve halkın mergûbu yani Hak ve halk katında itibarlı olma yolunda işâret taşlarının neler olabileceğine dair kanaatlerin doğmasına vesile oldu. Teorinin, pratik hayatta yansımalarını görmenin engin huzurunu yudumladım, diyebilirim.  

Teknik birkaç soru soracak olursak eğer, kitap kaç sayfa tutacak, hangi tür bir kağıda basılacak, tasarımı nasıl olacak, kolay okunacak mı?

Kitap 470 sayfa civarında olacak. Kalitesine gelince, GENÇ Dergimiz’in maharetli usta ve uzmanlarının elinden çıkan diğer ürünlerde olduğu gibi büyük bir itinanın kâğıda yansımasını görmüş olacağız. Hatta medeniyet öncülerimize bir saygı olsun diye artı bir gayretin gösterildiğini de farkedeceğiz. Kitabın sûreti göze ve gönle sürur verirken, muhtevası da okuyucusuna güzel duygular fısıldayacak ve umarım bir değil birden fazla okuma isteği uyandıracaktır, inşaallah. Bereket ve sevdirme, elbette Rabbimiz’in bir lütfudur.

Genç arkadaşlarımız size “Bu kitabı neden okumalıyım?” diye soracak olsa, ne cevap verirdiniz?

GENÇ’in tişörtlerinin birinin arkasında şöyle bir niyet cümlesi vardı: “Niyet ettim adam olmaya”. İşte bu kitap, bu niyeti taşıyan genç yiğitlere, adam gibi adamların hayat tablolarından kesitler sunarak, nasıl bir adam olmaları gerektiğine dair bir yol haritası sunmaktadır, diyebiliriz. Onlar, niyet ettikleri gibi güzel adam olurlarsa, onların da gelecek nesillere taşınan şahsiyetleri ve hayat hikâyeleri olacaktır. Şimdiden, böyle bir adam olma yolunda yola girenleri selamlıyorum.


GENÇ'ın Yazısı.