Sekiz sene geçti. Rüya gibiydi. Hep dert dediğimiz, dertlileri aradığımız ne bereketli demlerdi. Yüreğimizde filizlenmiş şükrün, şu fani dünyada bir alternatifi var mıdır? Ne dostlar tanıdık, ne güzellikler yaşadık, ne heyecanlara şahit olduk. Uyanıkken rüya görmenin hazzıydı bizimkisi. Hakkımızdaki muradı bulmak için düştüğümüz şu güzel yolda dostlarımız derdimize derman, dizimize fer, gözümüze ışık oldu. Nazarlarımızın aydınlığında buluştuk, o pırıltılarla tanış olduk biz. Dert dediğimizde pırıldayan o gözler kartvizit hükmüne geçti. Bencilliğin karanlığında kaybettiğimiz yolumuzu o ışıltılı nazarlar açtı. “Ben” diyerek düştüğümüz o yolda yürüdüğümüz şu zaman zarfında şunu fark ettik ki, kendindeki kıymeti bulmak için yola düşenlere, onu fark edecekleri aynalar veriliyor. “Ben” diye yola düşmüşken “sen” demeye başladığımız dostlarımız, kıymetimizi kendileri ile bulduğumuz, dolayısıyla kendileri ile kıymetlendiğimiz aynalardır.

Sekiz sene geçti, GENÇ ne yaptı diye soranlar varsa, bu ayna benzetmesinden yola çıkarak şu cevabı verebiliriz: GENÇ, birbirinde kendi hakikatlerini seyreden aynaların yer aldığı bir çarşı açtı. Biz bu çarşıda ayna gibi içi dış bir dostlarla birbirimizin muradını keşfediyor, bu vesile ile de gül alıp gül satıyoruz. Sekiz senenin hâsılatı, bu dünyanın bedelinin ödeyemeyeceği kadar yüksektir. O bedeli ancak, birbirine bakan aynaların sonsuzluğunu çepeçevre sarmış Rabbimiz ödeyebilir. Biz alışverişimizi O’nunla yaptık, hiç zarar etmedik, hep kâr ettik, hep kâr ettik. Şükürler olsun.

Elinizdeki sayımız, ülke gençliği için dertlenmiş sivil toplum kuruluşlarını ele alıyor. Erişebildiğimiz dostlarımıza gençlerle ilgili hayallerini ve onlara sundukları imkânları sorduk. Bir büyüğümüzün ifadesi ile bizce direksiyonda kimin olduğu önemli değil, aracın nereye gittiği önemli. Umarız istifade edersiniz.

Yeni dönemde vereceğimiz hediye kitabımız bu ayın ortaları gibi okuyucularımızın ellerine ulaşmaya başlayacak. Geçtiğimiz sayıda muhtevasından örnekler verdiğimiz “Medeniyet Öncülerimizden 365 Lider Davranış” isimli bu hediye kitabımız umarız ki çok beğenilecek. Anne, baba ve eğitimcilere bu kitabı hararetle tavsiye ediyoruz. Çevrelerinde bulunan gençleri muhakkak hediye kitabımızla ve bilvesile GENÇ’le buluştursunlar. Hepimizin farklı mesuliyetleri var. GENÇ, mesuliyet imtihanımızı geçmek için istifade edeceğimiz önemli bir vesiledir.

Gerek hediye kitabımız ve gerekse GENÇ Derneğimizin “Sorumlu Sosyal Medya Seferberliği” projesi çerçevesinde yine yollara düşüyoruz. Ankara, Denizli ve Konya sene bitmeden gitmek istediğimiz illerimiz. Buralardaki dostlarımız sosyal medya üzerinden programlarımızdan haberdar olurlarsa buluşup hasret gidermek isteriz.

Bir sonraki sayımızda buluşmak ümidiyle Allah’a emanet olunuz.


Mehmet Lütfi Arslan'ın Yazısı.