Suriyeliler Beşşar Esad’ı fena sallıyor. Yumurta kapıya dayandığı zaman devreye sokulan reformlar pek işe yarayamayacak  anlaşılan. Ne 48 yıldır uygulanan olağanüstü hâlin kaldırılması, ne şimdiye kadar insan yerine konulmayan Kürtlere verilen vatandaşlık hakları Suriye’deki tansiyonu düşürmüyor. Gösteriler Suriye şehirlerinde dalga dalga yayılıyor. Göstericiler “Allah, Hürriyet ve Suriye”  sloganlarıyla Suriye sokaklarını inlettikçe Suriye polisinin şiddeti artıyor. Son bir ay içerisinde ölenlerin sayısının 250’yi geçtiği  belirtiliyor...

Gelin komşumuz Suriye’de ne olup bittiğini, reformlara rağmen gösterilerin sürmesini Suriye’ye dair bazı simgelere ve rakamlara  bakarak çözmeye çalışalım.

Baas Partisi – Suriye’nin tek partisi. Anayasasının 8. maddesinde yer aldığı şekilde “Baas Partisi halkın lideri ve önderidir.” Arap  milliyetçisi ve tüm Ortadoğu’da tek bir sosyalist Arap toplumu oluşturmayı hedefleyen Baas Partisi 1963’ten beri Suriye halkının  “lideri” ve “önderi” olmayı sürdürüyor.

Nusayriler - Suriye’de nüfusun %10’unu teşkil eden Nusayriler azınlıkta olmalarına rağmen yönetimin tek sahibidir. Esad ailesi  sayesinde rejimin ayrıcalıklı sınıfıdırlar. Devlet kademelerinin neredeyse tamamı Nusayridir.

El-Muhaberat- Rejimin demir yumruğu. Suriyeliler için korkunun, kâbusun diğer adı. Suriye’nin üçte ikisinin el- Muhaberat’tan olduğu düşünülür, ya da öyle düşünülmesi istenilir. Saldığı korkunun kat sayısını artırmak için herhalde…

49 Nolu Yasa- Suriye anayasasının 49 nolu sayılı kanununa göre Müslüman Kardeşler Örgütü üyesi olmak idam edilmeyi gerektiren suçtur. İdam edilmek için herhangi bir eyleme gerek yok, üye iseniz bittiniz!

“Ecanib”- Yani “yabancılar”. Yıllardır Suriye’de yaşadıkları halde mülk edinme, seçme, seçilme, devlet dairelerinde çalışma, devlet  hastanelerinde tedavi görme gibi haklarından mahrum bırakılmış Kürtlerin Suriye’deki diğer adı. Yumurta kapıya dayanınca çıkan  yeni yasa ile 350 bin “Ecanib” ancak yeni vatandaş olabildi.

20.000 Kayıp İnsan – Baba Esad döneminden bu yana bir anda ortadan kaybolan, yakınlarının haklarında hâlâ hiçbir bilgiye  ulaşamadığı Suriyelilerin sayısı 20 binin üzerindedir.

2 Milyon Mülteci – Suriye’deki korku rejiminden kaçmak zorunda kalan başta İngiltere olmak üzere Irak, Yemen, Ürdün ve Türkiye gibi birçok ülkeye iltica eden Suriyelilerin sayısı.


Beytullah Demircioğlu'ın Yazısı.