Muhammed Kaya

Bolu’dan güzel bir haberimiz var. Bolu’daki Genç Gönüllüler bu sene başında yapmış olduğu çalışmalar neticesinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde “GENÇ VİZYON TOPLULUĞU”nu kurdu. Derdini ve heyecanını kampüse taşıma imkânı buldu. Kampüste yapacağımız faaliyetlerle kültürel donanıma katkı sağlamayı ve derdimizi duyurmayı planlıyoruz. Bolu’daki dostlarımızı aramızda bekliyoruz. [email protected]


GENÇ'ın Yazısı.