Sena Turgut

18 Aralık Perşembe günü Genç Dergisi Yazı İşleri Müdürü Süleyman Ragıp Yazıcılar’ı okulumuzda, Özel Asır Anadolu Kız Lisesi’nde ağırladık. Öğrencilerimize “Günümüzde Genç Olmak” konulu bir seminer verdi. “Genç” kelimesinin Farsça’da “hazine” manasına geldiğini ve her birimizin de birer hazine olduğunu vurgulayarak sözlerine başlayan konuşmacımız, gençlikte salih arkadaşların gerekliliğinden ve kahraman seçiminin öneminden bahsetti. “Bir kahramanımız var mı? Varsa kim?” şeklindeki sorularıyla bizi düşünmeye sevk etti. Mesela popüler pek çok isim sayabilen gençlerin, Peygamberimiz’in (s.a.v.) arkadaşlarından -sahabelerden- ne yazık ki üç-beş isim sayabilecek durumda olmadığını, gerçek kahramanları pek az tanıdığımızı belirtti...

İnsanın ancak sevgiyle çoğalabileceğini söyleyen Yazıcılar şunu ekledi: “Batı`da insan insanın kurdudur, bu topraklarda, bu medeniyette ise insan insanın yurdudur.” Şükretmenin nimetleri artırdığından tutun, internetin çıkmaz bir sokak olabileceğine kadar pek çok önemli başlığın bizlere hatırlatıldığı seminer, öğrencilerimizin merak ettiği sorular ile devam etti. Doyurucu cevaplar veren Yazıcılar sayesinde hayata bakışımızdaki önemli noktaları yeniden gözden geçirdik, “ebedî gençlik” gibi bir derdimiz olduğunu tekrar idrak etmiş olduk.


GENÇ'ın Yazısı.