Genç Gönüllüler Platformu yöneticilerimizden dil bilen ve gayretli kardeşlerimizin girişimiyle Muslim Youth Network adlı, tüm Dünya  Müslüman Gençlerini gönüllü/gönülden faaliyetlere sevk etmek, birlik ve beraberlik içinde “daha iyi bir dünya ve neticede ebedi hayata”  sahip olmak niyet ve gayretiyle bir web platformu kuruldu. (www.youngvolunteer.net)

2008’de GENÇ Gönüllüyüz Biz sitemiz ile yola beraber çıktığımız dostlarımızın engin gönülleri 2011 yılına geldiğimizde artık daha fazla  eyler yapmamız gerektiği konusunda bizleri yönlendirdi. Muhabbetimizle birlikte kabiliyetlerimiz, çapımız ve çevremiz genişledi. Kabuğumuzu çatlatıp dışarı çıkma ihtiyacı hissettik. Dünya bizi bekliyor! diyerek Afrika’dan Balkanlara dünyayı dert etmemiz  gerektiğini öğütleyen GENÇ Dergi’mizin vizyonuyla, icatlar ihtiyaçlardan doğar kuralını uygulayıp dünyaya seslenecek bir platform için  kolları sıvadık. Genç Gönüllüler Platformu yöneticilerimizden dil bilen ve gayretli kardeşlerimizin girişimiyle Muslim Youth  Network adlı, tüm Dünya Müslüman Gençlerini gönüllü/gönülden faaliyetlere sevk etmek, birlik ve beraberlik içinde “daha iyi bir  dünya ve neticede ebedi hayata” sahip olmak niyet ve gayretiyle bir web platformu kuruldu. (www.youngvolunteer.net)

Böyle bir çalışmaya cüret etmemizin sebepleri ise hiçbir kitabı hor görmeyen, hiçbir mezhebe ön yargıyla bakıp taassuba düşmeyen,  yaratılanı Yaratandan ötürü hoş gören bir medeniyetin çocukları oluşumuzdur. Şu anda dünya müslümanlarının da böyle  evlana yürekli bir nesle ihtiyacı aşikârdır. Ve bir adım daha ötesi olarak, Genç Dergimiz, Genç Gönüllüyüz Biz online platformumuz’a nasıl kaynaklık ett iyse, www.youngvolunteer.net sitemizin de uluslararası dert çağrısı yapacak bir dergiye medar olması duasındayız.

Kısa zaman içinde Afrika, Avrupa, Amerika, Uzak Doğu, Balkanlar, Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetler’den haberler alabileceğimiz bir platform hâline geleceğiz. Ve çok değil 2-3 yıl içerisinde birçok ülkede Genç Gönüllü faaliyetler düzenlemek, uluslararası arenada dertlenmek niyetindeyiz.

1 Ocak 2011’de yayın hayatına başlayan sitemiz dil bilen, uluslar arası bağlantıları olan dünya gençlerine seslenecek Genç  Gönüllüleri bekliyor, bilgi ve iletişim için info@youngvolunteer.net adresine başvurabilirsiniz.

Mayıs Ayı Gönüllü Sesleniş: Psikolojik Danışman Mehmet Dinç

Mayıs ayında beşincisini düzenleyeceğimiz Gönüllü Sesleniş programında Genç Dergimizin kıymetli yazarlarından Psikolojik  Danışman Mehmet DİNÇ ağabeyimiz misafirimiz olacak, “Niçin Yaşıyoruz?” üst başlığında bir konuşma yapacak ve akabinde  sizlerden gelen tüm sorulara cevap vermeye çalışacak. 27 Mayıs Cuma Saat 20.00’de sitemize bekliyoruz. (www.gencgonulluyuz.biz)


Abdurrahman Çetinkaya'ın Yazısı.