Arsız dilenciler yüzsüzlükte sınır tanımıyor. Hemen her zaman ve her şartta kimden ne koparabilirim düşüncesiyle akla hayale gelmeyecek vesilelerle muhataplarından ihsan koparmaya çalışan bu kişilerden bir tanesi var ki sağlam kayaya çarptı.

Daha önce de bazı dilencilerle olan diyalogları basına yansıyan, Efendimiz (s.a.v.) tarafından müjdelenmiş bir fethi gerçekleştirerek övgüye mazhar olmuş, tarihe geçmiş bir sultan olduğu kadar hazırcevaplığıyla da ün salan Fatih Sultan Mehmet Han, bir dilenciyi daha gayet nüktedan bir şekilde dilendiğine dileneceğine pişman etti. Resmi kaynaklarca da doğrulanan bilgiye göre, olay şu şekilde gelişti: Bir gün dilencinin birisi Fatih Sultan Mehmet Han’ın yoluna çıkıp: “Yüz yirmi dört bin peygamberin her birinin hakkı için bana bir akçe ihsan eyle” dedi. Sultan: “Yüz yirmi dört bin peygamberi bana birer birer say, onar akçe vereyim” diye cevap verdi. Bu kişi ancak on beş kadar peygamber ismi sayabildiğinde Sultan, kendisine bunların her biri için onar akçe verip: “Geri kalanları da say. Onlar için de onar akçe vereyim” dedi.


GENÇ'ın Yazısı.