50 sene kadar önce memlekete hürriyet getirmek isteyen gençlerin çoğu soluğu yurtdışında almak zorunda kalıyorlardı, çünkü mevcut rejimin beklentileri ve öngörüleri onların istekleri ile uyuşmuyordu. Onlar Jön Türkler dediler, biliyorsunuz. Bugün özellikle başörtüsü ya da katsayı zulmü nedeni ile yurt dışına çıkmak zorunda kalan gençleri ve onların gittikleri yerlerdeki faaliyetlerini görünce bu gençlerin Jön Türklerle aralarında benzerlikler kurulup kurulamayacağını düşünüyorum. İki grup da yurt dışına çıkmak zorunda kaldılar. İki grubun da temel sorunu içinde yaşadıkları rejimin hürriyet anlayışından kaynaklandı. Benzerlikler artırılabilir. Fark da var tabii… Yeni gençlerin belki hiçbirisinin Jön Türkler kadar keskinliği ve düşmanlığı olmadığı söylenebilir mesela; varsa belki bir burukluk ve kırıklıktan bahsedilebilir. Ama hangisinin etkisi ağır olur onu zaman gösterecek. Biz şimdilik tahminimizi söylemekle yetinelim. Jön Türklerle kurduğumuz irtibata telmihle yapalım bunu: Jön Türklerin belki birçoğu olup biteni göremedi ama tasavvurlarındaki memleket zamanla gerçeğinin yerini aldı. Son dönemde dışarıya gitmek zorunda bırakılan gençlerin dönüşü de muhteşem olacak, buna kalpten inanıyorum. Tasavvurlarındaki Türkiye’yi büyütebildikleri kadar büyütsünler, çünkü gelecekte onların hissesine düşecek ganimet payı ummadıkları kadar büyük olacak. Yaşadıkları ve maruz bırakıldıklarından dolayı…


Mehmet Lütfi Arslan'ın Yazısı.