Yeniçeriler, Karaman seferi dönüşü “Sefer bahşişi isterük” diye kazan kaldırdı. Tepkilerini dile getirmek amacıyla yolun iki tarafında silahlı saf tutan Yeniçeriler, Fatih`e “Padişahımızın ilk seferidir, kullara ihsan gerek” diye slogan attılar.

Askerin kazan kaldırmasından oldukça rahatsız olan ve siyaset gereği ilk etapta ortalığı sakinleştirmek için 10 kese akçeyi askere dağıttıran Sultan Fatih’in ise kendisine karşı yapılan bu hareketi affetmeyerek ilk fırsatta Yeniçeri Ağası Kurtçu Doğan`ı falakaya yatırtıp, görevinden azlettiği öğrenildi. Yeniçeri subaylarının da Fatih`in öfkesinden nasiplerini aldığı bildirildi. Yayabaşılarının çağırılıp, “Bu edepsizlik sizin aklınızın kusurudur” denilerek onlara da yüzer sopa vurdurulduğu ve görevlerinden azledildikleri de haber merkezimize ulaşan bilgiler arasında. Aldığı tedbirler bu kadarla da sınırlı olmayan Fatih Sultan Mehmed’in, Yeniçerileri kontrol altında tutmak için kendisine bağlı birkaç bin Doğancı ve Sekban’ı da Yeniçerilerin aralarına kattığı belirlendi. Fatih’in, askerin isyanına verdiği bu tepki ve yeni düzenlemeler sayesinde Yeniçerilerin, onun saltanatı boyunca bir daha baş kaldırmaya cesaret edemeyecekleri tahmin ediliyor.


GENÇ'ın Yazısı.