Edirne Valisi Hacı İzzet Paşa, kendisine bazı belediye azalarını şikâyete gelen temsilciler heyetini Nasreddin Hoca fıkrası anlatarak eğlendirdi. Ancak toplantıdan ayrılan heyetin yüzünün anlatılan fıkralara rağmen gülmüyor oluşu şüphe uyandırdı.

Erzincanlı Hacı İzzet Paşa, Edirne Valisi iken “Halk Temsilcisi” sıfatıyla bir heyet, kendisine müracaatla; belediye azalarından şikâyetçi oldular. Paşa, heyeti dinledikten sonra:

“Hatırıma bir fıkra geldi:

‘Nasreddin Hoca merhum, bir gün merkebini önüne katmış giderken; hayvan, yolda rast geldiği gübreleri koklamaya, Hoca da bunları toplayıp heybeye doldurmaya başlamış. Akşamüstü de heybeyi eşeğin yemliğine boşaltmış. Hayvan yemeyince: ‘Niye yemiyorsun? Sen kokladın ben topladım’ demiş.

Şimdi efendiler! Şikâyet ettiklerinizi siz tavsiye etmiştiniz, ben de tayin etmiştim. Şu halde daha ne istiyorsunuz?!” deyip, kapının yolunu gösterdi. Toplantıdan ayrılan heyet üyelerinin morallerinin bozuk olduğunun gözlemlenmesi “Fıkrayı pek beğenmediler galiba” yorumlarına neden oldu.

1237 yılında Girit’in Resmo kasabasında doğan Hacı İzzet Paşa, 1847 yılında Van ve Hakkari valiliğine atanmış sonra Cidde, Trablusgarp valiliklerinde hizmet etmiş, 1860 yılında göçmenler komisyonu başkanlığına ve aynı yıl içinde Harput, sonra Sivas valiliğine atanmış, bir süre de Yanya’da valilik yapmıştır. Edirne’de iki kez valiliği vardır.

İlk valiliği Abdulaziz devrine rastlar ve oldukça icraat ile geçmiş; Doğu Demiryolu bu zamanda Edirne’ye varmıştır.

İkinci valiliği 1885 yılında Kadri Paşa’nın ölümü üzerine yapmıştır. 73 yaşında öldüğünde bütün mal varlığını Sultan Abdülhamit’e bırakmıştır.


GENÇ'ın Yazısı.