M. Emin Kul

Tekel’in özelleştirilip satılmasından sonra yapacak işi kalmayan işçiler, hükümetin kendilerine biçtiği düşük profilli role karşı çıkıp direniyorlar. Kamuoyunu da oldukça meşgul eden bu konuyu herkes bir tarafından çekiştiriyor. İşçiler ekmeğini büyütme derdindeyken, hükümet de haklı olarak bütçesini düşünüyor. Bu kargaşada; kimi işçilere ideolojik destek verirken kimi de muhalefet olsun diye olayı ajite ve suistimal ediyor. Bir taraftan bu işsizlik ve kriz ortamında işçilerin ekmek mücadelesine saygı duyarak huzursuzluğun çözümünü beklerken, diğer taraftan devletin artık bizim vergilerimizle rakı ve sigara üretmeyip, işçileri de bu bereketsiz işten kurtarmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz.


GENÇ'ın Yazısı.