A. Yasin Demirci

Sovyetler Birliği`nin yerine kurulan Bağımsız Devletler Topluluğu`nda (BDT) Ermenistan silahlanmaya en çok kaynak ayıran ülkeler arasında üç yıldır birinci sırada olduğu ifade ediliyor.

Rus Nezavisimaya gazetesi, uluslararası ekonomik krize rağmen BDT ülkelerinin 2010 yılında silahlanmaya ayırdığı bütçenin 2009`a göre yüzde 7, 2008`e göre ise yüzde 15 oranında arttığını belirtti. Gazetenin araştırmasına göre gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) ölçütüyle yapılan değerlendirmede Ermenistan, BDT ülkeleri arasında silahlanmaya en çok para harcayan üye oldu.


GENÇ'ın Yazısı.