Kocaeli İmam Hatip Mezunları Derneği (KİHMED) tarafından hazırlanan ve ilk sayısı ile kültür ve düşünce dünyamıza yeni bir soluk getiren Çilingir Dergisi’nin genel yayın yönetmeni şair Yavuz Altınışık ile konuştuk….

Daha ilk sayısı ile okuyucuda karşılık bulan Çilingir Dergisi’nin çıkış sürecinden bahsedebilir misiniz?

Çilingir, çağın bütün kirli ayartmalarına karşı Müslümanca düşünüp yaşayabilmenin derdiyle dertlenen, haddi gözeten ve gözettiği had çerçevesinde de gözünü budaktan sakınmayan bir avuç gönüllü Müslümanın gayretleriyle çıktı. Çilingir’in çıkış aşamasında KİHMED yönetimi olarak öncelikle kendimize şu soruyu sorduk. “Neredeyse hemen her şehirde İmam Hatip Liseleri ve dernekleri olmasına ve bu okulların entelektüel anlamda dopdolu mezunları ve mensupları bulunmasına rağmen neden hâlâ Türkiye’de bu camia tarafından meselelerin aslına dair derdi olan, görüş ve önerilerde bulunan bir dergi yok?” Çilingir mihenk olarak bu soru etrafında belirledi yolunu. Zihnine, bilgi birikimine, irfanı ve kalemine güvenip inandığımız isimlerle irtibata geçerek dergimiz için metin talebinde bulunduk.

İlk sayıda “yüzleşme” vurgusunu ön plana çıkaran dergi, “Hikmet Kavşağından Tüccar Tezgâhına” adı altında geniş bir dosya sunuyor okuyucuya. Hikmetin, aşkın tezgâha inmesi bize neler kaybettirdi, yüzleşmek neyi bulduracak?

İlk sayımızı “yüzleşme” başlığı etrafında şekillendirmeye çalıştık. Gerek siyasal gerekse kültürel iktidar anlamında Müslümanlar olarak uzun zamandır gündemde olmamızın bir muhasebesini yapmak ve neyi nerede iyi yaptığımızı ya da hangi konularda başarısız kaldığımızı kendi kendimizin bir iç muhasebesi olarak ortaya koymak istedik. Müslümanlar olarak on yıl önceki tutum, davranış ve söylemlerimiz ile şimdiki durumumuz arasındaki farkı dışarıdakinin gözlem ve analizine ihtiyaç duymadan tefrik etmeye, varsa bir yaramız, bunu kabul ederek ve yaramızı kendimiz kalarak pansuman etmenin yolunu yordamını bulmaya niyetlenerek kendimize bir yön tayin etmeye gayret ettik. Modern hurafelerin saldırganlığı ile hikmet ve irfanın ötelendiği bir dünyada Müslümanlar olarak hikmeti ve irfanı tekrardan hayatımıza çağırabilir miyizin fotoğrafını ortaya koymaya çalıştık. Bu anlamda, eğer ki hikmet bizim yitik malımızsa bu yitiğimizi tekrardan bulmanın ancak ve ancak kendimizle yüzleşmeden geçeceğine inanıyoruz. Kibre, riyaya ya da karşı cenahın gönlünü hoş tutma adına politik komplekslere gerek duyulmadan yapılan her yüzleşme hikmetin kapısı aralayacak bir imkân olarak önümüzde durmaktadır. Bu anlamda yüzleşmeyi, kaybettiklerimizi hatırlatacak ve sosyo-kültürel alandan siyasi iktisadi hayatımıza kadar her alanımızı asli unsurlarımızla taçlandıracak bir ümit olarak görmekteyiz. Kısacası günah çıkarmanın hazza yatkın itirafındansa tövbe kapısını aralamanın derdindeyiz.

Derginin belirlenmiş bir yazar kadrosu var mı? Bu sayıda kimler yer alıyor dergide?

Çilingir’in tam anlamıyla bir kadrosu olduğunu söyleyemeyiz. Ama işin ucundan tutacak, derdimize ortak olacak, görüş ve metinleriyle desteklerini esirgemeyecek ‘kayıt dışı’ bir kadromuzun var olduğuna inanıyoruz. İlk sayımızda Bedri Gencer, Fatih M. Şeker, Yusuf Kaplan, Bünyamin Bezci gibi düşünce dünyamızın önemli isimlerini ağırladık sayfalarımızda. Cemâl Şakar, Aykut Ertuğrul, Celâl Fedai, İdris Ekinci, Zeynep Arkan gibi edebiyatımızın önemli kalemlerinin de yanımızda olması elde ettiğimiz irtifaya ciddi anlamda katkı sağladı. Bu anlamda derdimizle dertlenen ve attığımız çığlığa kulak kesilen her isme ne kadar teşekkür etsek azdır.

Dergi tasarımı ile olduğu kadar web sitesi ile de ilgi çekiyor. Yazıları ile katkı sağlamak isteyenlere kapılarınız açık mı?

Dergi ekibi olarak “kem aletle kemalât” olmaz düsturunca mazrufun güzelliğini zarfın güzelliğiyle pekiştirerek okurun dikkatini çekecek bir estetik algı oluşturmaya çalıştık. Bu minvalde işi ehline teslim ederek web sitemizin tasarımını da aynı özenle düzenlemeye gayret ettik. Ayrıca metinlere konulan barkod sistemi uygulaması ile teknik olarak da okuyucuya ulaşmayı hedefledik. Sonuç olarak ilk sayısında Çilingir’in; içeriği, tasarımı ve web sitesinin kalitesi ile nitelikli dergi olabilmenin hakkını yeterince verdiğini düşünüyoruz. Her sayısında bir dosya konusu olacak dergimiz elbette herkese açıktır. Yeter ki düşünce ufkumuza nitelik adına bir irtifa sağlamış olunsun.

www.cilingirdergisi.com


Ayşegül Genç'ın Yazısı.