Muhammed Okumuş

2005 yılında bir zaruretin eseri olarak kuruldu. Nitelikli ve donanımlı Müslüman âlim modelini benimseyerek Ümmet-i Muhammed’e hadimler yetiştiren bir müessese haline geldi. Temelinde Osmanlı’nın asırlarca okuttuğu eserleri tâkip eden, kadim ulemanın çizgisinde seyreden, klasik ilimler ile modern ilimleri bünyesinde harmanlayan eğitim kadrosu ile önemli bir boşluğu doldurmaya namzet oldu. Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı bünyesinden doğan bir nûr, üzerinden ilim ehlinin karar kıldığı bir program ile gözlerini hayata açtı. Arapça ve klasik İslamî ilimler, modern ilimlerle mezcedilerek büyük bir irfan şemsiyesi hâlinde ilim talebelerini gölgelendirmeye başladı. 10 seneyi geride bırakan ve yüzlerce mezun veren İlam Akademi, hâl-i hazırda Türkiye’nin ve dünyanın muhtelif bölgelerine hem ilmî, hem de insanî hizmetlere azami ölçüde katkı sağlamaktadır. Açıköğretim ilahiyat okuyan ve belli şartları taşıyan öğrencilere örgün ilahiyat eğitimi sunmakta olan bu program 3 yıl eğitim ve 1 yıl staj dönemi olmak üzere 4 yıllık bir programdır. Arapça konuşulan bir ülkede pratik yapma imkânı sağlanmaktadır.

Türkiye’de ilahiyatların çoğalması ile eğitim kalitesinin düşmesi ve ehl-i sünnet çizgisine muhalif fikirlerin toplumda revaç bulması sebebiyle müessesemizde ehl-i sünnet çizgisinde itikadi, fıkhi ve tasavvufi eğitimler verilmektedir. Külliyemizde, öğrencilerimize 70.000 cilt kitabı bulunan kütüphanemizde araştırma yapma imkânı sunulmaktadır. Seçkin eğitmen kadrosu ile hizmet veren akademimiz gelecekte umudumuz olacak, ümmete faydası dokunacak kişilikler yetiştirme niyetindedir. Kayıtlarımız başlamıştır. Başvurmakta acele ediniz… Online başvuru için: www.ilam.org.tr


GENÇ'ın Yazısı.