Aklınıza güzel bir mana, düşünce ya da ilham geldiğinde, bir yere kaydedin, yazın. Daha sonra sanal alem vesilesi ile duyurun.

Hiç küçük görmeyin kendinizi. Bazen öyle olur ki yazdığınız şey sadece sizde açığa çıkan büyük bir mana olabilir ve  başkalarına çok faydası dokunabilir…

Son zamanlarda cep telefonuma gelen mesajı da söylediklerimizi destekler mahiyette olduğu için buraya alıyorum:

“Maatteessüf, burada bütün bütün yalnız kaldığım için, çok ehemmiyetli hakikatler yazılmadan, kaydedilmeden geldiler ve gittiler.”
(Bediüzzaman)


Süleyman Ragıp Yazıcılar'ın Yazısı.