Kitap ehli bir ümmet olduğumuz için, sohbetlerde takip edilebilecek belli başlı eserleri burada kısaca tanıtmak istedik.

Helal ile haramın bilinmediği bir cemiyette yapılması lazım olan tebliğ ve eğitim faaliyeti öncelikle ilmihal merkezli olmalıdır. Yapılacak bir ilmihal sohbeti günümüzün can çekişen Müslüman gençliği için ilk yardım mesabesinde olacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan iki ciltlik “İslam İlmihali” hararetle tavsiye edilir. Gençlere yönelik yapılacak bir ilmihal sohbeti için ise yine Diyanet İşleri tarafından hazırlanan “İslam’a Giriş, Gençliğin İslam Bilgisi” isimli eserden istifade edebilirsiniz.

İlmihal sohbetini müteakiben yapılması gereken bir diğer çalışma ise siyer okumaları şeklinde yapılacak sohbetlerdir. Prof. Dr. M. Said Ramazan el-Bûtî’den “Fıkhu’s-Sîre”; yahut Osman Nuri Topbaş Hocaefendi’nin “Hazret-i Muhammed Mustafa” isimli eserinden istifade edilebilir. Daha küçük hacimli eserler isterseniz, Ebu’l-Hasen en-Nedvî’nin “Siyer-i Nebi Peygamberimizin Hayatı” ile Zekayi Konrapa’nın “Peygamberimiz’in Hayatı” isimli eserlerini tavsiye edebiliriz. Eğer sohbet muhataplarınız lise çağı gençleri ise, o zaman Cüneyt Suavi’nin “İki Cihan Güneşi Peygamberimiz” isimli kitap tam size göre…

Kur’ân-ı Kerim ve hadîs-i şerîfler ışığında bir Müslümanın sahip olması gereken temel özelliklere dair bir sohbet yapmak isterseniz, Prof. Dr. Yaşar Kandemir Hoca sizler için çok güzel bir eser kaleme almış: “Peygamber Efendimiz’in Sevdiği Müslüman”

Genç nesillerin İslam ahlâk ve şahsiyetiyle inşa edileceği bir sohbet için kitap arıyorsanız şu eserlerden müstağni kalamazsınız. “Safahat” ve Mehmet Âkif’in hayatından yapacağınız seçmeleri Ertuğrul Düzdağ Hoca’nın çalışmalarında bulabilirsiniz. Osman Nuri Topbaş Hocaefendi’nin “Hakk’a Adanmış Gençlik” ve Nureddin Yıldız Hoca’nın “Arşın Gölgesindeki Genç” kitapları da bu konuda elinizi güçlendirecek güzel kitaplardır.

Rabbimizle Sohbet

Kur’ân-ı Kerim âyetlerinin ve hükümlerinin daha iyi anlaşılması için tefsir okumaları yapmak en sağlam ve güvenilir yol olacaktır. Bu maksatla yapacağınız sohbetlerde Diyânet İşleri Başkanlığı tarafından bir heyete hazırlattırılan beş ciltlik “Kur’ân Yolu, Türkçe Meal ve Tefsiri” isimli eserden istifade edebilirsiniz. Bu mevzuda faydalı olacağına inandığımız bir diğer eser ise Prof. Dr. Ömer Çelik Hocamızın hazırladığı beş ciltlik “Hakk’ın Daveti Kur’an-ı Kerim Meali ve Tefsiri” isimli çalışmasıdır.

Peygamber Efendimiz’le Sohbet

Prof. Dr. Yaşar Kandemir veya Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan Hocalarımızın hazırlamış olduğu “Riyâzü’s-Sâlihîn” isimli eserden istifade ederek, güzel bir sohbet meclisi kurup Efendimiz’in hadis-i şerîfleri ile gençlerimizi buluşturmak için erbâb-ı himmet, gaflet ile daha ne bekler?! Hadis sohbetleri yapacağınız meclisinizi “Üsve-i Hasene” isimli kitapla da nurlandırabilirsiniz.

Hatırla Mâzî-yi Mes’ûdu

Tarih şuuru ve kültürümüzü zenginleştirecek sohbetler de ihmal edilmemelidir. Faydalı eserlerden istifade edilerek yapılacak tarih sohbetlerine katılan gençler milli ve manevi değerlerine sahip çıkacak, örnek bir Müslüman şahsiyetinin tarihi temellerine sahip olacaklardır. Bu maksatla “Âbide Şahsiyetleri ve Müesseseleriyle Osmanlı” eserinden istifade edebilirsiniz. Vehbi Vakkasoğlu’nun “Osmanlı İnsanı” ve İbrahim Refik tarafından hazırlanan beş kitaplık “Tarih Şuuru” serisinden de istifade edebilirsiniz. Daha bitmedi :)Dursun Gürlek’in “Sohbet Tadında”, “Maziye Bir Bakıver”, “Tebessüm ve Tefekkür” isimli eserleri de oldukça güzel… Yakın tarihin acı tatlı hatıralarıyla sohbetlerinize çeşni katmak için Ali Ulvî Kurucu Merhumun “Hatıralar”ından seçmeler de yapabilirsiniz.

Hak Dostlarıyla Sohbet

Rabbimiz’in “Sâdıklarla beraber olun!” emri mucibince Hak dostları sohbet meclisinizin kandili olsun isterseniz, Mesnevî’den alınan ilhamla hazırlanmış, “Mesnevî Bahçesinden Bir Testi Su” isimli güzel çalışmadan istifade edebilirsiniz. Semih Yolaçan’ın kaleme aldığı “Mevlânâ’dan Gençlere Hikâyeler ve Sorular” isimli iki kitap, liseli genç kardeşlerimizle yapılacak güzel bir mesnevi sohbetine kaynak eser olabilir. Fakat bu sahada benim olmazsa olmaz tavsiyem, Şeyh Sâdî Şîrâzî’nin “Bostan” ve “Gülistan” isimli iki ölümsüz eseri olacaktır. Kısa ve öz, çarpıcı menkıbeler ve birbirinden güzel nasihatler ihtiva eden bu iki kitap İslam klasiklerinin en önde gelenlerindendir. Mehmet Âkif’in en önemli ilham kaynaklarından biri olmuş bu eserlerden bizlerin müstağni kalabileceğini hiç sanmıyorum…

Haydi kolay gelsin… Feyziniz, muhabbetiniz daim olsun…


Harun Kırkıl'ın Yazısı.