Allah dostlarının bulunduğu veya Allah dostlarının halifelerinin, vekillerinin bulunduğu sohbet ve zikir halkalarının yanı sıra başka kitap merkezli sohbet halkalarımız da oldu ama hepsini yazmaya kalkışsam buraya sığdırmak mümkün olmayacak.

Sohbet halkalarında neler öğrendim; hepsini burada yazmaya kalkışsam derginin tamamının bana ayrılacak bir şekilde birkaç bin sayfa çıkması gerekir. Lakin sohbet halkalarında edeb ve tevazudan da bir parça bir şeyler öğrendiğimiz için kendimi çok bilgili biri gibi göstermeye çalışmak zayıflığına düşmemek adına bunu dememiş olayım; mütevazılık bende kalsın. Kendimi bildim bileli sohbet halkalarında bulundum Allah’a şükür. Ve diyorum ki; keşke daha fazla bulunabilseymişim. İnşallah bundan sonra da kendileri ile beraber bulunabileceğim güzel Müslümanlardan oluşan sohbet halkalarım olur.

İlk gittiğim sohbetler Refah Partili amcalardan Nakşibendi olanların sohbet ve zikir halkaları idi. O sohbet halkalarını mekanı cennet olsun, Amasya Taşova Refah Partisi ilçe Başkanı Şahin Özden Amca ve dava aşkı ile yanıp duran; küçücük ilçede Allah, Din, Kitap, İslam için elinden geleni yapmaya çalışan üç beş arkadaşı koordine ederdi. Kimi zaman zikir meclisi kurulur, zikir çekilir; ilahiler söylenirdi. Kimi zaman Şevki Yılmaz konferans ve vaazlarının videoları izlenirdi. Kimi zaman seyrek de olsa bir hatip geldiği olurdu. 9-10 yaşında idim. Sene 84-85.

Ortaokulu yatılı olarak İstanbul’da okumaya başladığımda İskenderpaşalı ve RP’li ağabeylerin sohbet halkalarına, pazarları ikindi namazı sonrasında da Esad Coşan merhumun hadis sohbetlerine katılmaya başlamıştım. Bir yandan da okulda MGV’nin toplantı ve sohbetlerine katılıyordum. Okula farklı cemaatlerden ağabeyler de gelip gitmeye başlamıştı. Ben ne kadar sohbet halkası bulduysam katılmaya çalışıyordum. Sohbetlere katıldıkça Müslümanların çeşitlerini öğreniyor; bundan farklı bir şekilde memnun da oluyordum. İlk konferansına katıldığım yazar Mustafa Yazgan, Beykoz MGV’nin bir programına gelmişti. O günden hatırımda kalan o Abdurrahman Dilipak’ınkine zıtlıkta minicik elleri idi.

Sezai Karakoç Üstadı ziyarete ilk gittiğimde ise 15 yaşındaydım. Lise 1’de birçok yer keşfetmiştim.

İlk haftalık okuma halkam orta üçte olsa gerek Said Ramazan El Butî merhumun Fıkhus Sîre isimli eseri ile Lise 1’de Muhammed Ali Haşimi’nin Müslüman Şahsiyeti isimli eseri idi. Müslüman Şahsiyeti eserini çok severdim. Lise 2’de Üstad Sezai Karakoç’un Kıyamet Aşısı kitabını haftada iki sayfa okuya okuya bitirmiştik arkadaşlarla.

Üniversiteyi kazandığım gibi Üstad Sezai Karakoç’un haftalık sohbetlerine katılmaya başlamıştım. Cuma akşamları ise Yediiklim Dergisi’ne gidiyordum. Kimler yoktu ki o mecliste; Hasan Aycın, Ali Haydar Haksal, Seyfettin Ünlü, Veysel Akdoğan, Ali Günvar, Zeki Bulduk, Ahmet Murat, Süleyman Çelik, Ali Göçer… Şehrin bütün şairi, edibi oradaydı adeta.

M. Lütfi Arslan, Ahmet Taşgetiren, Abdullah Sert, Adem Ergül Ağabeylerin de sohbet halkalarında bulundum.

Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri’nin Sohbetler isimli eseri, Mevlana’nın Mesnevi’si, Yunus Emre’nin Divan’ı, Muhammed Esed’in Meal-Tefsiri, Altıparmak Peygamberler Tarihi, Feridüddin Attar’ın Tezkiretül Evliya’sı, Mahmud Sami Ramazanoğlu’nun Ashab-ı Kiram’ı, İmam Nevevi’nin Riyazüssalihin’i, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi’nin Ramuz el Ehadis’i, Seyyid Kutub’un Fizilalil Kur’an’ı, Mevdudi’nin Tefhimül Kur’ân’ı, Şeyh Sadi’nin Gülistan’ı , Rasim Özdenören’in Kafa Karıştıran Kelimeler’i, Kent İlişkileri, Düşünsel Duruş’u, İsmail Hakkı Bursevi’nin Ruhul Beyan’ı, Kitabun Netice’si, Sezai Karakoç’un Yitik Cennet’i, İslam’ı, Diriliş Neslinin Amentüsü, Makamda’sı, Hızırla Kırk Saat’i, Gül Muştusu, Taha’nın Kitabı bir sohbet meclisinde okuduğumuz kitaplar oldu. Kimisini bitirebildik, kimisine üç beş kez katılabildik; ama her birinden ayrı ayrı lezzetler aldım.

Allah dostlarının bulunduğu veya Allah dostlarının halifelerinin, vekillerinin bulunduğu sohbet ve zikir halkalarının yanı sıra başka kitap merkezli sohbet halkalarımız da oldu ama hepsini yazmaya kalkışsam buraya sığdırmak mümkün olmayacak. Allah sizleri de güzel Müslümanlarla olmak; güzel eserleri birlikte okumak lezzetinden mahrum etmesin, amin.


Asım Gültekin'ın Yazısı.