İki genç konuşuyor:

- Kardeşin neden sohbetlere gelmiyor, liseliler için her çarşamba sohbet var burada?

- Ben söyledim, tamam dedi, fakat annem yollamak istemiyor, ondan gelemedi.

- Neden ki?

- Türkiye’de yaşanan kavgalardan sonra İslamî cemaat, vakıf, dernek gibi yerlere pek güvenemiyor doğrusu... Emin olamıyor...

- ...

Bu acı tablo maalesef ki çeşitli boyutlarıyla sıkça karşımıza çıkmakta son birkaç senedir. Türkiye’deki din dili epey yara aldı, insanlar en kutsal değerlerin olur olmaz meselelerde kavga malzemesi olarak kullanılmasından dolayı büyük şaşkınlık ve kırgınlık yaşadı, yaşıyor. Hâliyle, “en iyisi çocuğumu dinî ortamlardan uzak tutayım, ne olacağı belli olmaz, ya istismar ederlerse yavrumu” duygusu içten içe yerleşti kalplere. Ve kurunun yanında yaş da yandı; İslam’ı gerçekten aşkla yaşama ve yaşatma derdinde olan cemaatler, topluluklar, kurumlar vs. ile insanlar arasına görünmez mesafeler girdi.

Şimdi ne olacak peki?

Allah nasip ederse çok daha güzel şeyler olacak, çünkü inanıyoruz ki bu sisli zamanların ardında İslam’ın taassup dolu ve tekelci toplulukların istismarından kurtuluşu söz konusudur. Deryayı damlaya sığdırmak isteyen anlayışların buharlaştığını göreceğiz. “Birileri din adına çalışsın ben de öylece yaşayayım” düşüncesindeki kolaycılığın yerini “dinim benim canımdır, kanımdır, ne yapıp edip derin bir vukufiyet kazanmalıyım, bulunduğum her yerde hayırda koşmalıyım ve Allah’ın rızasını kazanmalıyım” şeklindeki gayret alacak. İslam ve insan arasındaki hayır suretinde teşekkül etmiş olan şerlerin maskeleri daha da belirgin hâle gelecek.

Son olarak biz kendi adımıza ne yapacağımızı da söyleyelim, dilerseniz siz de kendinize buradan bir pay biçin:

Allah’ın ölçülerine teslim olan Müslümanlardansak eğer, hiçbir olumsuz durumdan etkilenmeyerek salih ameller işlemeye ve insanları Allah’a çağırmaya devam etmek boynumuzun borcudur. Olan bitenlerden ibret alıp, yalnız Allah’ın rızasını umarak, on senedir gayreti içinde olduğumuz sonsuzluğa uzanacak ve ebediyen bâki kalacak güzel ameller için koşmaya devam edeceğiz; edeceğiz çünkü şu ilahi müjdenin sıcaklığı içimizi ısıttı bugüne kadar, bundan sonra da hep böyle olmasını diliyoruz Rabbimizden:

“İman edip de iyi davranışlarda bulunanlara gelince, onlar için çok merhametli olan Allah, (gönüllerde) bir sevgi yaratacaktır.” (Meryem, 96)

**

Bu sayımızda Amerikalı genç ulemanın yükselişini, kıtalar aşan ve dünyayı dolaşan enerjilerini kapağa taşıyoruz. Hayrın cazibesini artırma yolundaki gayretleri gerçekten takdire şayan! İslam’ın çağlar aşan mesajlarını tebliğ etmek adına gittikçe daha da yükselen seslerinin ve sözlerinin kalplere tesir etmesini yürekten diliyoruz.

**

Özenle hazırlanan ve genç arkadaşlarımız için «fikir, ilham ve heyecan» kaynağı olacağına inandığımız hediye kitabımız okuyucularımızla buluşmaya başladı. El ele verelim ve 10. senesinde olan GENÇ’i daha çok gençle buluşturalım, var mısın?

Yeni bir sayıda görüşmek üzere...

Muhabbet ve dua ile.


Süleyman Ragıp Yazıcılar'ın Yazısı.