Talha Kartal

Yaklaşık iki yıl önce İzmir’de Genç Gönüllüler hareketlenmesi başladı. Geçen yıl yapılan toplantılarımız bize yeni umutlar ve farklı bakış açıları kazandırdı. Her ne kadar bir kulübümüz, derneğimiz olmasa da bir araya gelecek vesileler arıyoruz. Ayda bir gerçekleştirdiğimiz kitap okumaları ile hem birlikte öncü şahsiyetleri yakından tanıyoruz hem de fikirlerini ve düşüncelerini tahlil ediyoruz. İkinci dönem için yeni çalışmalarla Ege’nin nefesi olmaya niyet ettik. İzmir’deki dostları bekliyoruz.


GENÇ'ın Yazısı.