Ülkemizde hâlâ bazı insanlar şu türden korkular yaşıyor: “Türkiye giderek İslamlaşıyor. Bu gidişle şeriat gelecek ve bize zorla namaz  kıldıracaklar, bizi zorla dindar yapacaklar! Özgür düşünceye ket vuracaklar, dogmatik olacağız!”

Aslında İslam’ı böyle algılamaları çok acı. Pınarın başında susuz kalmak bu olsa gerek. Ve ben şimdi bu insanlar için yeniden İslam’ın ne kadar güzel bir din olduğunu, akla ve her türlü sorgulamaya ne kadar da ufuk açtığını anlatmayacağım uzun uzun.

Ezber bozmak adına onlara şunu hatırlatacağım: Nefsini ilah hâline getiren ateist Firavun, sihirbazlarının şahit oldukları gerçeğe boyun  eğip iman etmeleri karşısında sinir krizi geçirmiş ve şöyle demişti: “Ben size izin vermeden ona iman ett iniz ha!’ (A’râf, 123)

Dikkat dikkat: İslam’ı yanlış anlayıp da “bizi zorla dindar yapacaklar, özgür düşünce ifl as edecek” diye korkan endişeli modernlere  duyurulur: Allahsızlığın, nefsi ilahlaştırmanın sonu izinsiz iman hakkı bile tanımıyor insana... Asıl dogma bu, asıl gericilik bu,  düşünceye balta vurmak bu.. Siz rahat olun yani, asıl korkması gerekler bizleriz: Allah’ım bizi nefislerin iktidarı altında yaşamaktan koru!


Süleyman Ragıp Yazıcılar'ın Yazısı.