dunyabizim.com`dan derleyen Asım Gültekin

İnternette, Ahmet el Alavi eş şazeli ile alakalı bir arama yaptığınız zaman Türkçe bilgilere rastlamanız bir hayli zordur. Eğer bir yerlerden kulağınıza çalınmış ise belki Martin Lings’in “Yirminci Yüzyılda Bir Veli” isimli kitabını okumuş olabilirsiniz. Bu kitap dışında Türkçe kaynaklar da vardır fakat yeterli sayıda olduğunu söylemek güçtür. Gelenek Yayınları’nın yayınladığı “Allah’a Yakarış” kitabı bunlardan birisidir. Kitap Ahmet el Alavi’nin dualarını içermektedir. Gelenek Yayınları kapandıktan sonra yayınevinin diğer birçok kitabı gibi bilinmezlik toprağına gömülmüştür.

İnsan Yayınları ise Ahmet el Alavi’nin bir kitabını yayınlamıştır. Tasavvufun Hakikati isimli bu eser hacim olarak küçük fakat etki olarak çok büyüktür. Eser El Belağ el Cezairi isimli gazetede neşredilen yazıların toplanıp kitap haline getirilmesiyle oluşturulmuştur. Eserde, tasavvufa -bir makale yoluyla- yapılan bir saldırıya yeterli ve doyurucu cevaplar verilmiştir.

Ahmet el Alavi’nin henüz dilimize tercüme edilmemiş eserleri de var. Bu eserler yayınlamak bakalım hangi yayınevimize nasip olacak?! Üstadın şiirlerinden oluşan Divan bu eserlerden birisi. Genç okurları için tercümesini ve okunuşunu yayınlayacağımız “Lütfiye” Divan’da geçen bir şiirdir. Lutfiye, aslında bir dua. Kur’an’ın sırrına dikkat çeken bir yakarış. Alaviyye tarikatının fukarası (müritlere "fukara" deniliyor) bu duayı zikir meclisleri dışında sıkıntı zamanlarında da okumayı adet edinmişlerdir. Farklı bir dua okumak hoşunuza gidecektir sanırız.

Lütfiye Duası

Ey Rabbim! Lütfen

Ey Umutlar Mercii!

Lütfet bize, hazır eyle bir ferahlık.

Senden istedik, Ey Rabbim, Kur’an -vesilesi- ile

ve ne varsa içinde

ve `sebi-l-mesani` ile

ve o kişi- vesilesi- ile: ki

getirip yaymış

ve yüceltmiş ayetlerini

ve sevmiş onu

ve emretmiş bizim de

sevmemizi Kur’anı.

Ki oldu Kur’an bizim için

her şeyden daha hoş

sen onu indirdin

ve cem’ini emrettin

muhafaza eylersin Sen onu,

ya Mevlamız söylediğin gibi.

Eğer yeltendiyse başkası

onu terk etmeye

müsamaha etmezsin değil mi

Ya Mevlamız böyle bir fiile?

Biz de razı değiliz

terkine Kur’anın.

Çünkü o dindir iman ile birlikte.

Onun değerine yanımızda

eş olamaz

tüm varlıklar ve muhtevaları.

Kur’an: ki o hakikat pınarıdır

Şeriat ve urvetul vesikadır.

Sen bilirsin

Kur’ana muhabbetimizi

ve nasıl da işlemiştir

kalbimize ve dilimize,

karışmıştır kanımıza ve etimize

ve kemiklere ve damarlara

ve içimizde ne varsa ona.

Ey Rabbim! Onun hakkı için, bizi bir musibetle yüzleştirme.

Dinimizde de, Ey Mevlamız, bizi fitneye düşürme.

Ya Rabbi! Dinin için bir ferahlık eyle,

Çünkü o durmuş kapında yalvarıyor.

Barındır, Ya Rabbim, garip kalanı ehlinden

elem vericidir ayrılış onun dostlarından

Kavuştur, Ya Rabbim, onu vefatından önce

ve bize ziyade eyle, Ya Rabbim, onun hayatını.

Ve eyle diyarımızı emniyet diyarı.

Ve muhafaza eyle bizi tüm hile ve sıkıntılardan.

Ve güçlendir bizi, Ya Mevlamız, Ruh’un ile.

Ve muvaffak eyle bizi, Ey Rabbimiz, Senin emrine.

Ve merhamet eyle bizden büyüklere ve küçüklere.

Ve emniyet içinde eyle onları, görürsün ki onlar hayret içinde.

Ve ıslah eyle bize dünyamızı ve dinimizi.

Ve gider sıkıntısını dertlinin ve miskinin.

Ve mağfiret eyle, Rabbim, duamızla dua edeni.

Ve ol bize cümlemize, Dostumuz.

Ve yükselt bizi Cemalini şuhuda.

Ve –O Cemalin – Kemalindeki sırlara.

Ve salat eyle, Ya Rabbim, ona layık bir salavat ile

El –Mustafa – seçilmiş elçine –

ve ailesine,

ki Sen sözünde sadık olansın

ve ashabına ve ensarına ve tabiine

Sonra; ‘hamd ALLAH’adır, alemlerin Rabbine’

(Çeviri için Burak Sönmez’e teşekkür ederiz)


Asım Gültekin'ın Yazısı.