M. Emin Kul

Zurnanın Son Deliği Olmak: Kıymetsizlik ifade eden son delik aslında diğerlerinden daha değersiz değildir, çünkü ilk delik de son delik de bir nota çıkarır.

Bardağın Yarısı Boş mu Dolu mu: Senelerdir tartışılan bu konunun açıklaması şudur; dolu bir bardağın yarısını boşaltırsanız yarısı boş, boş bir bardağı yarıya kadar doldurursanız dolu demektir.

Tavuk mu Yumurtadan Yumurta mı Tavuktan Çıkar: Tavuktan çıkan yumurtadır ama yumurtadan çıkan civcivdir.

Durmuş Saat Bile Günde İki Defa Doğruyu Gösterir: Duran saattense bozuk ama çalışan saat ileri veya geri de olsa daha evladır. Duran saat günde 2 defa doğruyu gösterse de kaçta durduğu belli olduğu için bir daha bakmazsınız bile ama ileri veya geri giden saat size zaman hakkında bir bilgi verir.

Her Çocuk Fenerli Doğar: Bütün bebekler doğar doğmaz ağladığı için öyle bir yanılsamaya yol açmıştır.

Hayatı Gergin Yaşamak İnsanı Erken Yaşlandırır: Hiç de bile! (bakınız Ajda Pekkan)

Su İçsem Yarıyor: Yarayan su değil, öncesinde yenilen baklava dilimleridir.

Amerikalılar Hem Yürüyüp Hem Sakız Çiğneyemez: Aşırı bir genelleme, ben gördüm ikisini bir arada yapabilenleri var.

Bardağı Taşıran Son Damladır: Bilinenin aksine, son damla masumdur. Tek kusuru, zamanlamasıdır. Bardağın taşmasındaki suç damlaların bütününe aittir.

Evlat Olmak Damat Olmaktan Üstündür: Aksine; damatlık birçok aday arasından seçimle geldiği için, ne çıkarsa bahtına olarak gelen evlatlıktan daha üstün bir müessesedir.


GENÇ'ın Yazısı.