dunyabizim.com`dan derleyen Asım Gültekin

Değerli öykücümüz Kamil Yeşil güzel dikkatiyle Nuri Pakdil Usta`nın babasının bir dergiye yazdığı mektubu paylaşıyor.

Okuyucu Mektubu deyip geçmeyelim. Dergileri ayakta tutan dinamiklerden biridir okuyucu mektupları. Dergiler için okuyucu kadar önemli olan bu mektupların ne kadar değerli olduğunu Mavera dergisinin ilgili sayfasını düzenleyen rahmetli Cahit Zarifoğlu’nun gayretlerinden biliyoruz. Okuyucu Mektupları babında bendeniz başka bir metne dikkat çekmek istiyorum. Bu mektubu Nuri Pakdil Usta’nın babası yazmış. Yıl 1958. Kemaleddin Şenocak, Ankara’da İslam adlı bir aylık mecmua çıkarmaktadır o yıllarda. Mecmuanın yazarları arasında Mustafa Runyun, Ömer Nasuhi Bilmen, Prof.Dr. şakir Berki, H.Tahsin Yaprak gibi artık aramızda olmayan Hakkın rahmetine kavuşmuş birçok ilim adamı vardır. Abonelerin gönderdiği mektupları Okuyucu Mektupları adıyla yayımlayan dergi, Hacı Âhmed Pakdil ZİYAİOĞLU’na ait bir mektuba da yer veriyor. Mektup, Maraş, 29 Kasım 1958 girişiyle başlıyor ve şöyle devam ediyor:

«Muhterem Kemaleddin Şenocak

İslâm Mecmuası Sahibi - Ankara

Kıymetli mecmuanızın 19 sayılı nüshasını hürmetle aldım. Biz okuyucularınıza hitaben ve çok haklı olarak kemâl-i nezâketle itaben yazdığınız mektubu okudum. Bu ve buna mümasil mühami umurda umumî olarak alâkasızlığımıza çok müteessirim. Üzerinde durup düşündükçe teessürüm arttı, içtimaî heyette herkes kendine terettüp ve teveccüh eden vazife-i diniyye ve içtimaiyyede manevî ve ahlâkî mes`uliyetini idrak ederek hareket edecek olsaydı bu günkü hale gelmez ve bu derekeye düşmemize imkân hasıl olmazdı.

Cenab-ı Hak, bu günümüzü aratacak duruma düşürmesin.

İsim ve adresler ile adedi... baliğ olan abone listesi leffen takdim kılınmış ve yekûn bir senelik abone bedelleri idarehane adresinize çıkarılmıştır.

Şayanı takdir ve tahsin olan mesainizde muvaffakiyetler diler...»

Hacı Âhmed Pakdil ZİYAİOĞLU

Bu mektup yazıldığında Nuri Pakdil, 24 yaşındadır. Pakdil’in eserlerinden öğrendiğimize göre babası ilim ehli bir kişidir. Nuri Usta da Edebiyat dergisinde babasının adını yaşatmak için Emin Ziyaioğlu müstearını kullanmıştır. Bu mektubu İslam mecmuası gibi ilmi bir dergiyi Maraş’tan takip eden bir baba olarak oğul Nuri Pakdil’i yetiştirdiği ve Türk düşünce ve sanatına kazandırdığı için Hacı Âhmed Pakdil ZİYAİOĞLU’yu rahmetle analım ve ruhuna Fatiha gönderelim diye yayımlamak istedim.

Görüldüğü gibi yazı kaybolmuyor ve mektuplar da rahmetle anılmaya vesile olabiliyor. (Kâmil Yeşil dikkat çekti)


Asım Gültekin'ın Yazısı.