Darülacezeli “gençler” Hüdayi sofrasından da nasiplendiler.

Genç Akademi’nin sosyal sorumluluk ekibi heyecanlarını gönüllülük çalışmalarıyla tazeliyor. ”Mümin mümine zimmetlidir” sözüyle hareket eden Gönüllülerimiz bu yazı pek dertli geçiriyorlar. Genç Akademi sosyal sorumluluk çalışmalarında neler yok ki! Kadın sığınma evi, Bingöl kitap kardeşliği, Darülaceze Projesi… Genç Gönüllüler olarak kadın sığınma evinde; anne çocuk eğitimi, manevi sohbetler, sosyal etkinlikler organize ettik. Kadın Sığınma Evi sakinlerinden Şükriye Hanım, Gönüllülerimize: “Biz 1968 kuşağının kayıp nesiliz, size bir şey bırakamadık sizler batan dünyada yeni yeni yeşeriyorsunuz” diyerek, cesaretlendirdi bizleri. Dertlilere yarenlik etme gayretiyle Kayışdağı Darülaceze’yi düzenli ziyaret ediyor, haftalık sohbet ve Kur’an-ı Kerim günleri ve türbe ziyaretleri düzenliyoruz. İlk ziyaret adresimiz Aziz Mahmud Hüdayi Hz’nin türbesiydi. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin çağırmadığı kişiye buraların ziyaretinin nasip olmadığını öğrenince, hepsi daha bir mutlu oluveriyor. “O’nun duasına mazhar olduk daha ne isteyelim biz “ deyip pırıl pırıl damlalar süzülüyor yanaklarından.

(Büşra Sarı)


GENÇ'ın Yazısı.