Abdurrahman Koyunoğlu

Merkezi İstanbul Küçük Çamlıca’da bulunan İLAM (İlmi Araştırmalar Merkezi) Akademi ilk mezunlarını verdi. 2005 yılında faaliyete başlayan İlam Akademi, bu gün 90 öğrencisiyle adeta bir fakülte durumunda. Arapça ve İngilizce öğretmek konusunda iddialı olan İlam Akademi, aslında açık öğretim İlahiyat okuyan öğrencilere örgün eğitim fırsatı sunuyor. Öğrencilerini kaliteli birer ilahiyatçı olarak yetiştirmek isteyen İlam Akademi yönetici ve hocaları bu konuda geniş bir ufka sahipler. Arapça için Mısır, Suriye, Dubai gibi ülkelere altı ay gibi sürelerle gönderilen öğrenciler, İngilizce için de Güney Afrika’da Cape Town’a gidebiliyor. Diğer İlahiyat fakültelerinden mezun öğrencilerle aynı satütede olan ilk mezunlar, ülkemizdeki hizmetlerin yanı sıra, Türkiye’den binlerce kilometre uzaklara da hizmete gitmeyi tercih ettiler. Kazakistan, Kırgızistan ve Burkina Faso’ya hoca ve idareci olarak gidecek genç İlahiyatçılara niçin İlam Akademi diye sorduk:

Abdülkadir ÇİTİL: “İlam Akademi dostluğun perçinleştiği yerdir.”

Adem SAŞER: “İlam Akademi, İlmi ve sosyal hayatıma çok şey kattı.”

Ahmet ELLİKÇİ: “İlam Akademi’yi İslam Âleminin kıyamında bir nefer olmak için seçtim.

Cemal KALKAN: “Allah size her şeyi öğretiyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.” bu ayetin mucibince amel ettikse ne mutlu bize.

M. Berat CAN: “İnsanın ebedi yolculuğunda maddi ve manevi kanatları dengeleyip irtifa katedebilmek için İlam Akademi’yi tercih ettim.

M. Halil KAYA: “Kur’ani bir hayat ve o hayatın inşası için İlam Akademi’yi tercih ettim.”

M. Rumi ÖZİŞCEN: “Gözümüz ve kalbimizdeki cehalet perdelerini kaldırıp, şefkat ve merhamet kanatlarını germek için İlam Akademi’yi tercih ettim.

Mustafa TAŞAR: “İlam Akademi’ye dini ilimleri yeniden canlandırmak için katıldım.”

Rıdvan KARA: “İlmin irfana dönüştüğü bu ortamda, hayatın anlam bulması için buradayım.”

H. Selami PİLE: “Beraber yürüdük biz bu yollarda…”

Hasan KARABACAKOĞLU: “İlim ve irfanın yanında sevgiye kardeşliğe kısacası güzel hasletlere düçar olabilmek için buradayım”

Hidayet KÖKSAL: “İlam Akademi ilmin beşiğidir.”

Ömer ARIK: “İlam Akademi bahçesinde geçen 4 yıllık hayatım boyunca üzerimde emeği bulunan hocalarıma idarecilerime teşekkür ederim.”


GENÇ'ın Yazısı.