Kur'ân Kültürü

Burada Kur'ân Kültürü kategorisine ait yazılarını okuyabilirsiniz.

Birikim Yapmalı Ama Neyi Biriktirmeli?

img

Yüce hedefler, tepelere tırmanmak gibidir. Göze almak için önce güçlü bir irade, sonra da sabır, seb

Devamı..

Nezâket Yâ Hû!

img

İslâm, insanı câhiliyyenin kabalığından kurtarmak için Rabbânî bir terbiye nizamıdır. Evet, câhiliyy

Devamı..

İraden Kadar Varsın

img

"Ey iman edenler! Allah`a karşı gelmekten sakının ve doğru dürüst söz söyleyin ki, Allah sizin işler

Devamı..

Sığın Yüce Rabbine!

img

Hakk`a sığınmak, hem fiilî vazifeleri yerine getirmek ve hem de sözlü bir tazarru ve niyazla O`nun h

Devamı..

Gözün, Gönlün ve Ayağın Kaymasın

img

Hak ve hakikat üzere sebatkârlık, sağlam bir iman gerektirir. Allah`ın çizdiği hudutların dışına taş

Devamı..

Bağını Koparma Yardımsız Kalma

img

Varlığın devamı ve âlemin nizamı, çoğu zaman bu ilişkiler ağının sıhhatli bir şekilde korunmasına ba

Devamı..

Eksiye Değil Artıya Odaklanmak!

img

Güzelliği büyütmek ve çoğaltmak için önce onu keşfetmek ve görmek gerekir. Görmek için de gül gibi b

Devamı..

Adamlık Nişanı Söze Sadakât

img

"İşte, verdikleri sözlerini bozmaları sebebiyledir ki onları lânetledik, kalplerini de kaskatı kıldı

Devamı..

Mahcup Eden Mahcup Olur

img

Fazilet ve erdem toplumu, ayıpları görerek değil, faziletleri görerek oluşur. Güzelliği çoğaltmak, g

Devamı..

Bereketli Bir Feyz Pınarı Ziyaret

img

Yüce Mevlâ, insanı çoğu zaman insanla aşılar. Yine insan söz, göz ve özle mayalanır. Allah için yapı

Devamı..

Vesile Deyip Geçme Vesile Vesiledir

img

Mesele imkânsızlık değil, isteksizliktir. İrade ve isteğin zuhurunda kulun muîni (yardımcısı) Allah`

Devamı..

Büyüten İltifat

img

Ölçüyü aşan sınırsız iltifatlar, çoğu zaman muhatabı şımartır ve arsız hâle getirir. Bir de henüz ta

Devamı..