Düşünce Gelişimi

Burada Düşünce Gelişimi kategorisine ait yazılarını okuyabilirsiniz.

Denize Açılan Kapı: Rasim Özdenören

img

O, düşünce ve sanatını; sadece bir dünya görüşü, kültürel bir miras olarak değil, yaşayan, dünya dön

Devamı..

Hüma Kuşunun Kanat Gölgesi: Adalet

img

``Memleketin başına Allah korkusu olanlar geçerse, o memleket huzur içinde olur; ilerler, büyür, gel

Devamı..

Nerede el-Cezerî`nin Cizre`si?

img

Cizre, medreseleri, müderrisleri, meşayıhı ve evliyasıyla kadim bir İslam şehri. Ancak Cumhuriyet dö

Devamı..

Öksüz Bıraktığım Yanım: Hâfızlığım

img

Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat Açılsın göklerin kapıları açılsın perdeler kat kat Arif Nihat

Devamı..

Baş(ba)kan Olacak Adam

img

Devlet başkanı, hem kendi halkının hem de bütün ümmetin maslahatlarını koruma ve kollama cesaretinde

Devamı..

Tarafsızlık Bir Düştür!

img

Ona göre matematik ve mantık doğru düşünce üretmenin yöntemleridir. Bunların dinle doğrudan alakalı

Devamı..

Genç Düşünce Dergilerde Kanat Çırpar

img

GENÇ, gençleri sevmiş, gençler de onu sevmiştir. Bir başka deyişle GENÇ`in çağrısı yankı bulmuş, gen

Devamı..

Yunus Emre Ruhu ve Bekir Sıtkı Erdoğan

img

Artık ey dost ne dersen de, Geldim bu dergâha ben de, Şol başaklar yel esende, Yatar Yunus Yunus di

Devamı..

İbn Haldun`un Günümüzdeki Yüzü: Ahmet Da

img

Tarihine, kültürüne, felsefesine geri dönüş için somut çalışmalar yapmış, sürdürülebilir politikalar

Devamı..

Biraz Tecessüs Biraz İnziva

img

İlim ve düşünce insanında en başta olması gereken duygu, tecessüstür. Mütecessis olmayan bir ilim ve

Devamı..

Yeni Fetihlerin Anahtarı

img

Adanmış bir ruhla insana, millete, ümmete hizmet gayesiyle yola çıkmış; gerekli bilgi, beceri, yeten

Devamı..

Üçüncü Büyük Çağın Eşiğinde

img

Bugün, üçüncü büyük bir çağın eşiğinde bulunuyoruz. Bu inkâr edilemez bir hakikat. Ancak bunun olmaz

Devamı..