Kızıl Elma

Burada Kızıl Elma kategorisine ait yazılarını okuyabilirsiniz.

Osmanlı İdaresinin Şifresi: Devşirmeler

img

Osmanlı, dünya üzerindeki her bir sorunla doğrudan ilgilenmiş, din ve ırk fark etmeksizin adaletsizl

Devamı..

Fatih ve Kardeş Katli

img

Çıkardığı pek çok kanunla, başını çektiği bir dizi uygulama ile devletin adeta yeniden şekillenmesin

Devamı..

Hem Yavuz, Hem Yunus: Sultan II. Murat

img

II. Murat büyük ısrarlar sonucunda ordunun başına getirilir. Varna`daki zaferden sonra tahta tekrar

Devamı..

Osmanlı`da Taht Savaşları

img

Tarihe bir husumet sahası olarak bakmak ve dönemin şartları içerisinde vuku bulmuş hadiseleri asırla

Devamı..

Anadolu`daki İlk Bozgun: Kösedağ

img

Önemli bir bölümü göç, savaş ve savaşın sebep olduğu yeni devletler kurmak ile seyir eden Türk tarih

Devamı..

Gazâ Bir Hakimiyet İdeolojisidir

img

Parola "Ölürsek şehit, kalırsak gazi" olduğu için Osmanlı Beyliği kısa süre içerisinde kalabalık ve

Devamı..

Haçlıların Geçemediği Set: Murat Hüdaven

img

Osmanlı`nın Balkanlar`daki durdurulamaz ilerleyişi Avrupa`yı, bilhassa Papalığı ürkütür. Yeniden bir

Devamı..

İki Cihangirin Mektuplaşmaları

img

İki hükümdar 1402 Ankara Savaşı`nda karşı karşıya gelir. Osmanlı`nın mağlup olup 11 yıl fetret devri

Devamı..

Her Bizans`a Bir Fatih

img

Kuşatmanın 52. gününde Konstantinapolis, Ulubatlı Hasan`ın Bizans burçlarına üç hilali dikmesinden s

Devamı..

Anadolu`dan Balkanlara Düşen Yıldırım

img

Türk tarihinin her manada kemalat noktasını temsil eden siyasi teşekkülü Osmanlılar`dır. İslam ile ş

Devamı..

Osmanlı`nın Yiğit Esnafı: Ahiler

img

Ahi kelimesi Arapça "kardeş(im)" kelimesinden gelir. Abbasi devrinde vücut bulmuş bir mesleki-tasavv

Devamı..

Osmanlı Ne Zaman Kuruldu?

img

Halil İnalcık Hoca Koyunhisar Savaşı`nın (1302) Osmanlı beyliğinin kuruluş tarihine karşılık geldiği

Devamı..