Memleket Hâlleri

Burada Memleket Hâlleri kategorisine ait yazılarını okuyabilirsiniz.

Dilin Bedeni Bedenin Dili

img

Sözel olmayan davranışların insan ilişkilerinde abartıldığı gibi paha biçilmez bir önemi yoktur. İnc

Devamı..

Felsefe Bizim Neyimiz Olur?

img

Felsefî düşünce sebebiyledir ki İslam coğrafyasında tıp, astronomi, matematik ve diğer tabiat ilimle

Devamı..

Twitter Günahları ve Ömer Hayyam

img

14. Yüzyılın sonuna kadar Hayyâm`a nisbet edilerek zikredilen rubâîlerin sayısı 66 iken, 1464 yılınd

Devamı..

Türklük Başımda Duman

img

Bu sefer Ziya Gökalp`in dilinden seslendirilecek "Türk milletinden, İslam ümmetinden, Batı medeniyet

Devamı..

Zamanı Öldür Geç

img

Boş vakit herhangi bir meşguliyetin olmadığı zamanlara işaret ediyor. Sırf zamanı harcamak için yapı

Devamı..

Bedenler ve Sûretler

img

Dişiliğin gizlenmesi üzerine kurulu kadın saygınlığı, pervasızca açığa vurularak yok ediliyor. Teşhi

Devamı..

Park Çiçekleri ve Bazı Çocuklar

img

"Düşünce ile çığlık bağdaşmaz. Şuurun sesi çığlık değildir. Hınçlarını üç beş kelime ile suratımıza

Devamı..

Ey Özgürlük Biz Mutlu Azınlığın Baskısı

img

Garip bir zihniyetin tasallutu altındayız. Sindirdiğimizi sandığımız, sindikçe şımaran bir azınlık b

Devamı..

İnsanlar Madenler Gibidir

img

Yetenekle ortaya çıktığı iddia edilen halin, tamamen bir gösteri ve şov ögesi olarak kullanılması, ü

Devamı..

Milliyetçiliğin Dumansız Hâli

img

Hangimizin iyi iş yaptığını ortaya çıkarmak için hayatı ve ölümü yarattığını, kavimlere görevler düş

Devamı..

Savaşa Medhiye

img

"Öz yurdunda garip ve öz vatanında parya" olmak istemeyenlerin verdiği savaşlar haktır. Bu manada ba

Devamı..

Düşünmeye Gerek Yok Komplo Var

img

Karmakarışık bir dünyayı tek bir boyuta indirme, çok nedenlilikten tek yönlülüğe yöneliş, her kapını

Devamı..