Aralık 2018

Burada Aralık 2018 sayısına ait yazılarını okuyabilirsiniz.

Geri

img

img Kur`an Okumak, Kâinatı Okumaktır
Hafızlığın şükrü de onu unutmamak; yaşamak; hayatı onunla güzelleştirmek ve hafız yetiştirmektir. Bu toplumun önderleri olacaksınız. Bu toplumun ve dünya Müslümanlarının sıkıntılarını, tıkandıkları noktaları analiz edip çözümler geliştireceksiniz. Bu dualarla ve böyle ulvî temennilerle sizlere hafızlık yaptırıyoruz. Unutmayın, Kur`an okumak, kâinatı okumaktır".

img Bize Osmanlı Derler, Biz Kütüphane Kurarız
Osmanlı`da kütüphane kurma kültürü, sadece İstanbul`la sınırlı kalmamış. Payitahtta üst makamlarda bulunan devlet adamları, ülkenin farklı şehirlerinde de kütüphaneler yaptırıp kitaplar vakfetmişler. Kayserili Reisülküttâb Râşid Efendi Kayseri`de Ulu Camii`nin, Yusuf Ağa Konya`da Sultan Selim Camii`nin bitişiğine birer kütüphane binası inşa ettirmişler.