Şubat 2016

Burada Şubat 2016 sayısına ait yazılarını okuyabilirsiniz.

Geri

img

img Sadece Sûrete Aldanma!
İnsan, hem sîret hem de sûretten meydana gelen bir varlıktır. Sîret iç dünyasını, sûret ise dışını ifade etmektedir. İnsanın dışa yansıttıkları söz ve davranışları, çoğu kere iç dünyasını yansıtmayabilir.

img Şehzadeler Şehri
Dik merdivenlerden çıkıp Gök Medrese`nin eyvanlı girişine oturdum. Ne talebeler ne de alimler birkaç ihtiyar, gölgeleri kaybolmuş sandukalar ve ben...