Gökhan Gökçek

ggokcek37@gmail.com

Yazarlar

img

1991 Şişli doğumludur. Ailesi aslen Kastamonulu'dur. Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden mezundur. Halen Gazi Üniversitesi Tarih anabilimdalı Alevi Bektaşi Kültürü kürsüsünde yüksek lisans öğrenimine devam ediyor. Evli olup, Ankara'da yaşamaktadır.

img İngilizlerin Sömürdüğü Devletimiz: Babür İmparatorluğu
Şah Cihan`dan sonra gelen sultanlar ise yerel Afgan, Hintli güçlerin ayaklanması karşısında gitgide zayıflar. Bu dönemde artık İngilizler`de ciddi manada bölgede varlıklarını hissettirmeye başlarlar. Koloniler kurar, katliam yaparlar. Teknolojiyi de takip edemeyen Babür sultanları kısa bir süre sonra İngilizlerle yaptığı savaşları da kaybederler.