Gökhan Gökçek

ggokcek37@gmail.com

Yazarlar

img

1991 Şişli doğumludur. Ailesi aslen Kastamonulu'dur. Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden mezundur. Halen Gazi Üniversitesi Tarih anabilimdalı Alevi Bektaşi Kültürü kürsüsünde yüksek lisans öğrenimine devam ediyor. Evli olup, Ankara'da yaşamaktadır.

img Osmanlıların Anadolu`ya Geliş Serüveni
Cengiz Han düzenlediği seferlerde hiçbir insani haslete, savaş hukukuna riayet etmez. Kuşattığı kalelerde teslim ol çağrısına uymayanları kale düştüğünde çoluk-çocuk demeden kılıçtan geçirir. Yalnızca sanatkar, din adamı veya esir olarak çalışabileceklere ilişmez. Şehrin neredeyse tamamını katleder.