Mart 2018

Burada Mart 2018 sayısına ait yazılarını okuyabilirsiniz.

Geri

img

img Panorama
Nora`nın sırrîliği delik deşik edilmiştir. Bu sırrı kavrayacak, kucaklayacak, beşiklik edecek, -vitrinlere değil- aile ve cemiyetteki aslî başköşesine oturtacak nizamların nizamı tesis edilmediği müddetçe de; ne kadın, ne erkek, ne aile, ne fert, ne cemiyet, hâsılı bu anlamda hiçbir meselemiz de hâllolmayacaktır. Zira kurtuluş, "parça" kemiyetinde değil, "bütün" keyfiyetinde saklıdır.

img İngilizlerin Sömürdüğü Devletimiz: Babür İmparatorluğu
Şah Cihan`dan sonra gelen sultanlar ise yerel Afgan, Hintli güçlerin ayaklanması karşısında gitgide zayıflar. Bu dönemde artık İngilizler`de ciddi manada bölgede varlıklarını hissettirmeye başlarlar. Koloniler kurar, katliam yaparlar. Teknolojiyi de takip edemeyen Babür sultanları kısa bir süre sonra İngilizlerle yaptığı savaşları da kaybederler.