Mart 2016

Burada Mart 2016 sayısına ait yazılarını okuyabilirsiniz.

Geri

img

img Dağ Başında Bir Afgan Köyü
İki araba yolumuzu keser gibi sert bir şekilde önümüzde durdu. Arabalardan inen silahlı köylüler koşar adımlarla yanımıza yaklaşmaya başladı. Ortalık bir anda gerginleşti…

img Gelenek ve Gelecek Arasında Sahih Bir Köprü: Elmalılı Hamdi Yazır
"İlimde ve felsefede asıl iş, mâlumât-ı şetta ve mütenevviayı yığmak değil, o mâlumât arasındaki münâsebâtı tensik ederek bir cem`iyyet-i mutlakaya varmak demektir."