Mart 2016

Burada Mart 2016 sayısına ait yazılarını okuyabilirsiniz.

Geri

img

img Medya: Şairler Ordusu
Bizden çıkan bilgiler ve haberler öylesine doğru ve kusursuz olmalı ki, "O söylediyse doğrudur" ifadesi kimliğimiz haline gelmeli.

img İngilizce: Öğretim Şart Eğitim İhanet!
Türkçe Yahya Kemal`in deyişiyle ağzımızda anamızın ak sütüdür. Biz onunla konuşur, onunla düşünür, onunla rüya görürüz. Muhayyilemiz ve tasavvurumuz, Yunus Emre gibi Hak dostlarının gönle tercüman hale getirdiği bu mübarek dil ile şekillenmiştir. Dilimiz sadece kendimizi ifade vesilemiz değil aynı zamanda yapmaya namzet olduklarımız açısından imkanımızdır da... Ama bu imkan son dönemde çağdaşlık ve zamanı yakalamak mavalları ile bir hüsrana dönüştürülmeye çalışılıyor. Dilde sadelik ihaneti ile Türkçe`nin mezarını kazmaya yeltenenlerin, son dönemde imdatlarına İngilizce yetişti. Şimdilerde ana okullarına kadar uzanan İngilizce eğitim çılgınlığı nesillerimizi bizi biz yapan değerlerden uzaklaştırmanın en keskin ve kesin çözümü olarak arzı endam ediyor. İngilizce eğitim bir ihanet projesidir. Evladımızı mankurtlaştırma ve teşebbüssüz bırakma teşebbüsüdür. Biz İngilizce öğrenmeyelim demiyoruz, biz evladımıza yine vatan evladı öğretmenlerin İngilizce dili ile eğitim vermesine karşı çıkıyor, bunu bir tür ihanet olarak görüyoruz. İngilizce konuşabiliriz ama düşünme, algı ve hayal ancak anamızın ak sütü gibi helal yerli dilimizle yapılabilir, aksi suyu yukarı akıtmaya çalışmak ya da kendini inkardır.