Mart 2016

Burada Mart 2016 sayısına ait yazılarını okuyabilirsiniz.

Geri

img

img Konuş ki Görebileyim
Yaşadığımız çağda bilgi akışı hiç olmadığı kadar hızlı seyrediyor, iletişim ağı tüm dünyayı sıkı sıkı sarıyor, teknoloji günlük hayatımızın her alanında varlığını gösteriyor. Fakat tüm bu gelişmelerle birlikte işin özünde hep insan vardır. İnsan; yani konuşma, anlatma, iletişim…

img Gönül Dergâhından Hikmetler: Gönül Muhasebesi
Ömür, her an tükenmekte olan mahdut bir sermâyedir. İnsan da bu cihanda gâyesizce yaratılmış ve başıboş bırakılmış değildir. İlâhî imtihan için geldiği bu dünyada, her fânî gibi bir gün ölüm geçidinden âhiret âlemine intikâl edecektir. Bu bakımdan insanın, kendisine verilmiş olan emâneti zâyî etmeden, var oluş hikmetine ve insanlık haysiyetine yaraşır bir hayat yaşaması elzemdir. Hiç şüphesiz ki bu hayat da Kur`ân-ı Kerîm ve Sünnet-i Seniyye istikâmetindeki bir hayattır.