Ocak 2018

Burada Ocak 2018 sayısına ait yazılarını okuyabilirsiniz.

Geri

img

img Eski Konak ve Masala Çayı
Ahmet Şah bir köpekle tavşanın korkusuzca oyun oynadığı topraklara kurdu şehrini. Gujarat Sultanı`nın gözbebeği oldu Ahmedabad. Saraylar, su kuyuları, anıt mezarlar ve geniş pazar meydanları kuruldu. Duvarlara açılan on iki kapıdan geçti ziyaretçiler ve yüz altmış iki yıl başkent olan bu şehirden kırbaları hatıralarla, küfeleri hikayelerle dolu ayrıldılar.

img Bir Devletin İslam`a Girişi
Dün Osmanlı`ya şu ya da bu sebepten karşı duran, altını oyan hangi teşekkül varsa bugün Türkiye`den daha vahim halde; yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Gün; tekerrürü önleme, tarihten ilhamla aleme yeni bir nefes olma günüdür.