Mesut Kaya

mesudkaya@hotmail.com

Yazarlar

img

1977 yılında Karaman’da doğdu. 1999’da Karaman İmam Hatip Lisesi’nden, 2003’te Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Tefsir Anabilim Dalından 2006’da yüksek lisansını, 2013’te doktorasını tamamladı. 2011-1012 eğitim-öğretim yılında Ürdün Üniversitesi’nde araştırma faaliyetlerinde bulundu. 2005 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı’nda imam-hatip olarak başladığı çalışma hayatını, 2007-2009 yıllarında Selçuk Yüksek İhtisas Merkezi’nde kursiyer, 2009 yılından itibaren Şırnak Üniversitesi ve Selçuk-Necmettin Erbakan Üniversitesi ilâhiyat fakültelerinde araştırma görevlisi ve öğretim üyesi olarak sürdürdü. Hâlen Şırnak Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmaktadır.

Çağdaş Tefsirlerde İsrâiliyata Yaklaşım Ve Kitab-ı Mukaddes Bilgileri adlı doktora tezi Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından her yıl verilen Akdeniz İlahiyat Ödülleri 2014 yarışmasında ikinciliğe layık görüldü. Yazarın daha önce yayınevimiz tarafından yayınlanan, Bu Toprağın Değerleri (Erkam Yay., İstanbul 1432/2011) adlı deneme kitabı ve Şerh Ve Hâşiyeleri Bağlamında El-Keşşâf’ın Tefsire Etkileri -Tefsir Tarihine Bibliyografik Bir Katkı- (İlâhiyât Yay., Ankara 2015) adlı eserinin yanı sıra, muhtelif akademik dergilerde yayınlanmış çeviri ve makaleleri bulunmaktadır.

Yürüyüş, Alfabe, Altınoluk gibi dergilerde başladığı yazı hayatını, Genç Dergisi'nde sürdürmektedir. Şairin “Ölüm bize ne uzak ne yakın bize ölüm, ölümsüzlüğü tattık ne yapsın bize ölüm” mısralarından aldığı ilhamla, yazıyı ölümsüzlüğü tatmanın bir vesilesi olarak görmektedir. Yazar evli ve iki çocuk babasıdır.

img Bil, Bul, Ol: Şeyh Tosun`un Derûnî Yolculuğu
Şeyh Tosun sadece tekke faaliyetleriyle yetinmemiş, ömrünün geri kalan kısmını Müslümanların dertleriyle dertlenmeye adamış. Bosna Hersek savaşında Bosna`ya el uzatmış, Sırp saldırılarının en yoğun günlerde orada bulunmuş. Kosova savaşında Arnavutların, Çeçen Rus savaşında Çeçenlerin, Bağdat`ın işgalinden sonra Iraklıların yardımına koşmuş, Amerika`dan topladığı hayırları bizzat ulaştırmış.