Adem Ergül

[email protected]

Yazarlar

img

1965 yılında Konya’da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini burada tamamladı. 1985-1989 yılları arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisans eğitimi aldı. Aynı fakültede lisansüstü eğitimine devam ederek 1998 yılında “Kur’an-ı Kerim’de Kalp Kavramı” isimli teziyle de tefsir alanında doktor unvanını aldı. 1989 yılında, merkezi İstanbul’da bulunan Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’nın eğitim hizmetlerinde vazife aldı.

Halen aynı vakfın yurtiçi eğitim hizmetleri genel müdürlüğünü yürütmektedir.

Kitapları:

1. Kur’an ve Sünnette Kalbî Hayat

2. Sâhibu’l-vefâ Mûsâ Topbaş

3. İbn Arabî’den Öğütler Pınarı (Tercüme)

4. Şahsiyet Dili ve Geliştiren Liderlik

5. Göklere Yolculuk Var

6. Hikmet Arayışları

7. Rabbani Eğitim

8. Medeniyet Öncülerimizden 365 Lider Davranış

Altınoluk ve Genç gibi dergilerde de zaman zaman makaleleri yayınlanmaktadır.

img Sığın Yüce Rabbine! Gizli Gizli Vesvese Üreten ve Üfleyen İnsanların Şerrinden...
Hak ve hakikati tanımadan batılı tanımaya çalışmak, hakikatle hiç buluşamama sonucunu da doğurabilir ki bir insan için böylesi bir durum manevi ölüm sayılır. Batılın ürettiği ve gönüllere üflediği vesveselere karşı dirençli bir manevi bünye oluşturmak, öncelikle sıhhatli bir bilgilenme ile gerçekleşebilecektir.