Adem Ergül

[email protected]

Yazarlar

img

1965 yılında Konya’da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini burada tamamladı. 1985-1989 yılları arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisans eğitimi aldı. Aynı fakültede lisansüstü eğitimine devam ederek 1998 yılında “Kur’an-ı Kerim’de Kalp Kavramı” isimli teziyle de tefsir alanında doktor unvanını aldı. 1989 yılında, merkezi İstanbul’da bulunan Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’nın eğitim hizmetlerinde vazife aldı.

Halen aynı vakfın yurtiçi eğitim hizmetleri genel müdürlüğünü yürütmektedir.

Kitapları:

1. Kur’an ve Sünnette Kalbî Hayat

2. Sâhibu’l-vefâ Mûsâ Topbaş

3. İbn Arabî’den Öğütler Pınarı (Tercüme)

4. Şahsiyet Dili ve Geliştiren Liderlik

5. Göklere Yolculuk Var

6. Hikmet Arayışları

7. Rabbani Eğitim

8. Medeniyet Öncülerimizden 365 Lider Davranış

Altınoluk ve Genç gibi dergilerde de zaman zaman makaleleri yayınlanmaktadır.

img Hayır! Daha Bitmedi!
Zorluklar ve problemler karşısında pes etmemek, insanın içinde yanan bir ümit ışığına ihtiyacı zaruri kılar. Bu ışığın oluşmasını ve sönmemesini sağlayan da göklerin ve yerin nuru (aydınlatıcısı) olan Allah`tır. Bu itibarla böyle bir inanca sahip olmak ve sahip olduğu bu inancını büyük bir özgüvenle dille ifade ederek "Hayır, daha her şey bitmedi, çaresiz değilim; benim her şeye gücü yeten ve bana çıkış yolları gösterecek olan bir Rabbim var ve O bana yeter" diyebilmek, yeni yeni fırsat ve kurtuluş pencerelerini açabilecek bir anahtardır.